ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ


ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

GingerΣτο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΤΕΑΥΦΕ προς τους Ασφαλισμένους, Συνταξιούχους και Εργοδότες σε συνδυασμό με την αξιοποίηση, ως βασικό εργαλείο, των νέων τεχνολογιών, σας καλοσορίζουμε στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου.

Σκοπός μας είναι:

  • η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
  • η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου καθυστέρησης σε βασικές διεργασίες του Ταμείου
  • η απόδοση στον συναλλασόμενο ενός σαφώς πιο ολοκληρωμένου ελέγχου στο μητρώο του.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΑΥΦΕ είναι πολύ φιλικές προς όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την εξοικίωση σας με το νέο περιβάλλον λειτουργίας οι υπάλληλοι του Ταμείου είναι στην διάθεσή σας για την παροχή βοήθειας.

Το Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης είναι επίσης στην διάθεση όλων των συναλλασομένων με σκοπό την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την χρήση των υπηρεσιών μας.

Επιλογή Υπηρεσίας:

Created by ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ. All Rights Reserved.