ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

GingerΣας καλοσορίζουμε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΑΥΦΕ που αφορούν Συνταξιούχους.

Οι ηλεκτρινικές υπηρεσίες του ΤΕΑΥΦΕ είναι φιλικές προς όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι υπάλληλοι του Ταμείου είναι στην διάθεσή σας για την παροχή βοήθειας.

Το Τμήμα Μηχανογράφησης είναι στη διάθεση όλων των συναλλασομένων με σκοπό την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την χρήση των υπηρεσιών μας.

Επιλογή Υπηρεσίας:

Created by ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ. All Rights Reserved.